Kokkedal stort billede

Historie

Kokkedal er en middelalder vandborg opført af Rigsmarsk Erik Banner på et fæstningsanlæg fra vikingetiden. Herfra drog flåden år 1013 ud og erobrede England. Kong Knud den Store – han var høj – tildelte en af sine høvdinge det rød-hvide våbenskjold med 13 bannere, hvorefter familien blev kaldt Banner.

I 1327 hed ejeren Anders Aagesen Stenbrikke, hvorefter Kokkedal ved arv gik til Anders Nielsen Banner. Han var rigsråd og ejede også Højriis og Asdal. Han genopførte borgen efter, at den var nedbrændt under det Store Jyske Bondeoprør år 1441. Under kongens rejse til Norge i 1486 var han rigsforstander.

Kokkedal slot

I 1520 arvede Erik Eriksen Banner Kokkedal. Han var fangevogter for den senere svenske konge Gustav Vasa, men lod denne gå, og fik skylden for Sveriges løsrivelse fra Nordisk Union. Banner betalte personligt en større guldsum i erstatning. Efter det Stockholmske Blodbad i 1520 skiftede Banner side til Frederik I og blev tilhænger af Luthers lære. I 1534 ledede han med nogle jyske adelsmænd den hær, der bekæmpede en tysk invasion. Efter erobringen af Aalborg huggede han hoveder af landsforræderen Skipper Clement. Denne havde inden nået af afbrændte Kokkedal, hvor Bannners hustru omkom. Banner deltog i valget af kong Christian den 3., gennemførte reformationen, blev Rigsmarsk og genopførte Kokkedal i sin nuværende skikkelse.

Læs mere her.

Kokkedal Slotshotel er en del af Danske Slotshoteller. Danske Slotshoteller består af historiske slotte og herregårde.

Kontakt:

  Telefon: ( +45 ) 98 233 622   E-mail:  [email protected]    Addresse: Kokkedalsvej 17, 9460 Brovst